Aikamatka Satakunnassa

Kunnat / Merikarvia

Merikarvia1.2.3.4.5.

Merikarvian kulttuurihistoriallisia museokohteita ovat Merikarvian kotiseutumuseo, Kalastusmuseo sekä Matilda Roslin-Kalliolan kirjailijakoti. Kunnan muita kulttuurihistoriallisia kohteita ovat mm. Merikarvia-seura ry:n ylläpitämä ja kehittämä Pyttymakasiini, joka kertoo puisten kala-astioiden valmistuksen historiasta sekä Merikarvian Korsutupa, jossa on esillä erilaista sota-ajan esineistöä.

Merikarvian edustalla sijaitseva Ouran saaristo kuuluu Natura 2000 -suojelualueiden verkostoon. Saariryhmän eteläisillä Kaddin saarilla on kahdeksan kalamajan kokonaisuus rantahuoneineen, laitureineen ja muine rakennelmineen. Museovirasto on luokitellut Kaddin kalamajojen kokonaisuuden valtakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Ouraluoto oli luotsilaitoksen tukikohta vuodesta 1851 vuoteen 1968. Saaren luotsi- ja myöhemmin myös merivartioasemana palvellut rakennus on vuodelta 1937. Se ja ryssänkasarmiksi kutsuttu asuinrakennus ovat nykyään majoituskäytössä. Kunnan merellisyys näkyy myös Museoviraston muinaisjäännösrekisterissä, jossa useat muinaisjäännökset ovat vedenalaisia hylkykohteita.

Myös Trolssin kylä Merikarvialle tyypillisine kiviaitoineen ja haltijakivineen on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Lisätietoa Merikarvian muista matkailunähtävyyksistä ja -palveluista saat täältä sekä Merikarvian museoista ja näyttelyistä täältä.

Kohteet

  1. Merikarvian kotiseutumuseo
  2. Merikarvian kalastusmuseo
  3. Matilda Roslin-Kalliolan kirjailijakoti

  4. Muut kohteet

  5. Pyttymakasiini
  6. Kaddin kalastusmajat