Aikamatka Satakunnassa

Kunnat / Kokemäki

Kokemäki1.2.3.4.5.6.

Kokemäen kulttuurihistoriallisia museokohteita ovat Kokemäen maatalousmuseo kirkonmäellä sekä ulkomuseoalue Kauvatsantien varrella. Kokemäenjokivarren runsaslukuiset rautakautiset ja keskiaikaiset muinaisjäännökset osoittavat vuosisatoja jatkunutta katkeamatonta asutusta liikenteen, kaupan ja hallinnon osalta keskeisessä osassa Satakuntaa.

Tärkeitä kulttuurihistoriallisia kohteita Kokemäellä ovat mm. Pyhän Henrikin saarnahuone ja sen historiallinen ympäristö, Kokemäen ja Kauvatsan kirkonseudut, Kokemäenkartanon historiallinen maisema sekä Peipohjan rautatieasema-alue, jotka Museovirasto on määritellyt valtakunnallisesti arvokkaiksi rakennetuiksi kulttuuriympäristöiksi. Sellainen on myös Huovintie, keskiajan huomattavimpiin kuulunut tie, joka yhdisti Kokemäenjoen suussa sijaitsevan kauppa- ja asutusalueen sisempänä maata sijaitsevaan Euran-Säkylän-Köyliön asutusalueeseen ja Varsinais-Suomen jokiasutuksen latvoihin. Huovintieksi kutsuttu tie oli osa keskiaikaista Turku-Ulvila-Pohjanmaa –maantietä.

Kokemäen Orjapaadenkalliolta avautuu hieno näköala satakuntalaiseen viljelysmaisemaan, jota Kokemäenjoki halkoo. Muista Kokemäen matkailukohteista ja –palveluista löydät lisätietoa täältä.

Kohteet

  1. Kokemäen ulkomuseo
  2. Kokemäen maatalousmuseo

  3. Muut kohteet

  4. Teljä ja Pyhän Henrikin saarnahuone
  5. Orjapaadenkallio
  6. Käräjämäki
  7. Kolsin voimalaitos