Aikamatka Satakunnassa

Kunnat / Harjavalta

Harjavalta1.2.3.4.5.

Emil Cedercreutzin museon ja sen valtakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön sekä Harjavallan sairaalan museon lisäksi Harjavallassa on myös muita mielenkiintoisia kulttuurihistoriallisia nähtävyyksiä. Kukkilintu-museo esittelee karjalaista esineistöä ja henkilöhistoriallisia esinekokoelmia. Lukuisat muinaisjäännökset, kuten pronssikautiset Kaunismäen ja Kuumoonmäen hautaröykkiöt, kertovat alueen pitkästä asutushistoriasta. Harjavallassa Kokemäenjoen maisemallinen vaikutus on suuri, vaikka jokimaisema onkin muuttunut voimakkaasti vuonna 1939 rakennetun Harjavallan voimalaitoksen myötä. Kokemäenjoen kulttuurimaisema näkyy tyypillisesti molemmin puolin jokea laajasti levittäytyvinä peltoalueina ja peltojen reunoille sekä jokea seuraavien teiden varrelle rakennettuna nauhamaisena asutuksena.

Muita valtakunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä Harjavallassa ovat mm. Satalinnan parantolan alue, jonka Onni Tarjanteen suunnittelemat punatiiliset rakennukset ovat osa Suomen korkeatasoista parantola-arkkitehtuuria. Harjavallassa on mahdollista kulkea myös pitkin keskiajan huomattavimpiin kuulunutta tietä, Huovintietä. Huovintie yhdisti Kokemäenjoen suussa sijaitsevan kauppa- ja asutusalueen sisempänä maata sijaitsevaan Euran-Säkylän-Köyliön asutusalueeseen ja Varsinais-Suomen jokiasutuksen latvoihin. Huovintieksi kutsuttu tie oli osa keskiaikaista Turku-Ulvila-Pohjanmaa -maantietä. Harjavallassa, etenkin Hiittenharjun lounaisrinteessä, on nähtävissä Litorinameren rantavallia, joka on muodostunut 5000–1000 eaa. välisenä aikana Litorinameren vetäytyessä maankohoamisen tieltä. Lisätietoa Harjavallan matkailunähtävyyksistä ja -palveluista löydät täältä.

 

 

Kohteet

  1. Emil Cedercreutzin museo
  2. Harjavallan sairaalan museo

  3. Muut kohteet

  4. Kuumoonmäki
  5. Kaunismäki
  6. Lammaistenlahden kulttuurimaisema