Aikamatka Satakunnassa

Kohteet / Harjavallan sairaalan museo

Psykiatrian ja mielenterveystyön kehityskulkua Harjavallassa esittelevä museo pyrkii selventämään alaan liitettyjä myyttejä

Mielenterveystyö ja psykiatria on ihmisten välistä työtä, jota voi olla vaikea kuvata esineillä. Harjavallan sairaalan museossa aihepiiriä on kuitenkin lähestytty niin laaja-alaisesti käytössä olleita esineitä keräten, että kuva sairaalan arkipäivästä hahmottuu kävijälle. Suurena apuna ovat esimerkiksi valokuvat, joiden avulla voidaan hahmottaa mm. hoitokäytäntöjen muutoksia vuosien varrella. Museo sijaitsee arvokkaassa kulttuuriympäristössä Harjavallan sairaalan alueella.

Väännetty lusikkakin kertoo paljon

Talvisodan aikana Harjavallan sairaalan varastolle varuslotaksi tullut Lola Aitala jäi sota-ajan loputtua sairaalan töihin varastoapulaiseksi. Työnsä tarkasti hoitanut Aitala sai sairaalan talousjohtajalta neuvon kerätä vanhoja esineitä talteen. Hän keräsi varastoon sairaalan arkipäivän esineistöä: taloustavaroita ja ruokailuvälineitä, hoitajien ja potilaiden asuja, hoidossa käytettyjä laitteita ja välineitä, potilaiden tekemiä tauluja ym.

Sairaalan kävelypihaa 1920-luvulla ympäröinyt korkea lauta-aita kertoo oman aikansa hoitokäytännöistä

Muutakin sairaalan henkilökuntaa osallistui museon kokoelman kartuttamiseen tuomalla mm. paljon valokuvia. Museon mielenkiintoisinta antia ovatkin lukuisat valokuvat sairaalan henkilökunnasta ja sairaalarakennuksesta muuttuvine ympäristöineen eri aikakausilta. Vanhat lehtileikkeet kertovat sanoin ja kuvin tapahtumista ja uutisista liittyen Harjavallan sairaalaan. Lehtileikkeisiin syventymään ehtivä saattaa löytää niistä traagisia ja hurjiakin tarinoita.