Aikamatka Satakunnassa

Lähteet

Paikallismuseotoimijoiden haastattelut touko-elokuussa 2011. Muistiinpanot Satakunta kulttuurihistoriallista kohdetta matkailijalle –hankkeen arkistossa.

Museoiden verkkosivut ja esitteet

Kuntien verkkosivut ja esitteet

Hakala, Sirkka-Liisa. Satakunta. Museoita ja maisemia. Satakunnan Museon julkaisuja 12/1999.

Satakunnan Museo. Ajan matkassa Satakunnassa. Luontoa, kulttuuriympäristöjä, muinaisuutta ja geologiaa. Esite. KuLMa-hanke 2003.

Museovirasto [online]. Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY. < http://www.rky.fi/read/asp/r_default.aspx>

Museovirasto [online]. Muinaisjäännösrekisteri.

<http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_default.aspx>

Museovirasto [online]. Muinaisjäännösten hoitorekisteri. <http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx>

 

Käytetty lisäaineisto

Harjavalta:

Kava, Ritva. Emil Cedercreutz. Satakunnan eurooppalainen. Kuvanveistäjä kotiseutu- ja museomiehenä. Historiallisia tutkimuksia 180. Suomen Historiallinen Seura, Helsinki 1993.

Kiikoinen:

Jaakola, Birgit P. Kiikoisten purpurikirja. Kiikoisten Kotiseutuyhdistys ja Kiikoisten Nuorisoseura, 1996.

Kiukainen:

Rauman seudun historia tutuksi –hanke [online]. Paikallishistorian opetusmateriaali verkossa. <http://www.rauma.fi/raumanseutu/Paikallishistorian_opetusmateriaali/Rauman_seudun_teollistuminen.htm#Nahkatehtaat>

Kokemäki:

Salminen, Tapio. Joki ja sen väki. Kokemäen ja Harjavallan historia jääkaudesta 1860-luvulle. Kokemäen ja Harjavallan historia I:1. Kokemäen ja Harjavallan kaupungit ja seurakunnat, 2007.

Lavia

Museovirasto [online]. Suomen Kansallismuseon kokoelmat. Kuukauden esine.<http://www.nba.fi/fi/kansatieteelliset_kirkkovakka>, viitattu 30.9.2011.

Nakkila:

Nakkila-seura. Nakkilan historiaa kuvin ja sanoin. Nakkila-seura 30 vuotta 1982. Satakunnan Kirjateollisuus Oy, Pori 1982.

Mikola, Tapani. ”Nin se meni ko kirvee silmää”. Nakkila-seura ry:n viisi vuosikymmentä. Satakunnan Painotuote Oy, Kokemäki 2002.

Pori / Satakunnan palomuseo Waluvaara:

Nortamo, Hj. Laulajapoika. Lauluja ja nuotteja I-II. 2. painos. WSOY, Porvoo 1945