Aikamatka Satakunnassa

Kohteet / Panelian museo

Panelian museossa tutustutaan Kiukaisten tuhansia vuosia vanhaan asutushistoriaan

Panelian Osuusmeijeriin on kunnostettu v. 1999 Panelian kotiseutuyhdistyksen ylläpitämälle museolle hyvät tilat. Museossa voi paikallishistoriaa esittelevien esineiden, runsaan silitysrautakokoelman ja suutarin huoneen interiöörinäyttelyn lisäksi tutustua näyttelyyn Kiukaisten kulttuurista (2000–1200 eKr.).

Omaleimainen, merellinen kulttuuri kivi- ja pronssikauden taitteessa

Kivikauden viimeinen ajanjakso Länsi-Suomessa on saanut nimensä satakuntalaisen Kiukaisten (nykyisin Nakkilan) Uotinmäen laajan asuinpaikan mukaan. Kiukaisten kulttuuri oli rannikon omaleimainen kulttuuri, jonka elämässä näkyy meren läheisyys. Uotinmäen asuinpaikan ihmiset kalastivat ja metsästivät hylkeitä sekä valmistivat runsaasti kiviesineitä. Näihin esineisiin sekä Kiukaisten muinaisuuteen pääsee tutustumaan Panelian museossa ”Kyl meil o ennenki jo elett” -näyttelyssä.

Esihistoria on Paneliassa läsnä myös museon ulkopuolella

Kivikausi taittui Kiukaisten kulttuurin kautta pronssikaudeksi (1500–500 eKr.). Merkkejä pronssikaudesta Paneliassa on erityisen paljon. Hautaröykkiöitä on tiheämmässä kuin missään muualla ja kaikkein näkyvin niistä on kuuluisa Kuninkaanhauta – Suomen suurin hautaröykkiö. Panelian kylän pronssireitti kiertää kuusi pronssikautista hautaröykkiötä. Kohteilla on opastaulut, joissa röykkiöistä kerrotaan tarkemmin.