Aikamatka Satakunnassa

Kohteet / Kauttuan tehtaitten museo

Kohtaamispaikka nykyisyyden ja kylän syntymisen välillä

Kauttuan Ruukinpuiston Vierailukeskus on kohtaamispaikka, joka on tarkoitettu kaikille kauttualaisille sekä Kauttualla vieraileville. Vierailukeskuksessa on esillä näyttely, joka kertoo Kauttuan historiasta, kylän syntymisestä vuonna 1689 aina nykypäivään asti. Näyttelyn pääpainoina ovat Ruukinpuiston teollinen historia, luonto ja itse kauttualainen yhteisö.

Kauttuan teollisuushistoriaa ja muistoja

Kauttuan alueella teollisuus on yhtäjaksoisesti toiminut yli 330 vuotta ja se on ainutlaatuista. Kauttua Euran kunnan keskustan kanssa muodostaa yhdessä Suomen teollistuneimman kasvualueen. Kuitenkin vasta 1950-luvulla Kauttuan keskusta siirtyi Ruukinpuiston puolelta nykyiselle paikalleen.

Vierailukeskuksessa esitellään laajasti Kauttuan tehtaitten aluetta erilaisten valokuvien, videoiden ja tarinoiden kautta. Vaikka ruukki ja paperitehtaat olivat 1900-luvun loppupuolelle asti vain neljän suvun omistuksessa, on nykyään niiden omistajuus hajautunut. Nykyään alueella toimii enemmän pienempiä merkittäviä teollisuutta tukevia yrityksiä. Tehtaat olivat ja ovat nykyäänkin tärkeitä työllistäjiä Euran alueella.

Kauttua on pieni kylä, jossa asuu edelleenkin vain vajaa 3000 vakituista asukasta. Kauttualla on asunut monia merkityksellisiä henkilöitä sekä sukuja ja niitä tuodaan hyvin näyttelyssä esille.