Aikamatka Satakunnassa

Kohteet / Kauttuan tehtaitten museo

pytty2pienoismalli2pakkaukset2kone2nayttely

Rautaruukista paperitehtaaseen – Kauttuan Ruukinpuistossa sijaitseva museo kattaa 300 vuotta tehtaan ja koko alueen historiaa

Ruukinpuisto sai alkunsa vuonna 1689, jolloin vapaaherra Lorenz Creutz perusti rautaruukin Euraan Kauttuankosken rannalle. Kauttualla oli tarjolla polttopuuta ja vesivoimaa, rautamalmi tuotiin pääasiassa Ruotsista. Rautaruukin toiminta jatkui 1900-luvun alkuvuosiin asti omistajien vaihtuessa tuona aikana useampaan otteeseen. Liikemies Antti Ahlströmin omistukseen ruukki päätyi vuonna 1873. Ahlström aloitti raudanvalmistuksen ohessa sahateollisuustoiminnan Kauttualla. Yhtiöllä oli alueella myös maaomistusta ja 1880-luvulla maatalouden tuotot ajoivat rautaruukin tuottojen ohi. Uuden vuosisadan alkupuolella rautaruukin toiminta lakkautettiin ja aloitettiin paperin tuotanto. Nykyäänkin Kauttuan Ruukinpuiston välittömässä ympäristössä toimii paperi- ja pakkausteollisuuden yrityksiä.

Tuotteet, koneet ja laitteet, mutta myös ihmiset tuotannon takana

Kauttuan tehtaitten museo kertoo monipuolisen esineistön avulla Ruukinpuiston teollisuuden historiaa alkaen 1600-luvulla perustetusta ruukista ja päätyen tämän päivän paperi- ja pakkausteollisuuteen. Esillä on valokuvia, teollisessa toiminnassa käytettyjä koneita, teollisuuden lopputuotteita konerullatusta paperista makeisten käärepapereihin ja pakkaustuotteisiin eri vuosikymmeniltä. Kauttuan teollisuuden historiaan voi tutustua myös museossa näytettävän videon avulla. Koneiden, tuotteiden ja tekniikan lisäksi museossa pääsee tutustumaan myös ihmisiin liiketoiminnan takana. Teollinen toiminta vaikutti merkittävästi alueen ihmisten elämään. Ruukinpatruunat ja eritoten työläiset elivät tehtaan tahtiin, mutta muutakin elämään mahtui.